fbpx
a

Facebook

Twitter

Linkedin

© 2021 Lawyer Serbia.
Developed by TeachR

9:00 - 17:00

Radno vreme: Pon. - Pet.

+381 60 0 111 599

Kontakt telefon

Facebook

Youtube

LinkedIn

Menu

Otpust iz državljanstva – Šta vas očekuje u postupku?

Zašto tražiti otpust iz državljanstva? Najčešći razlozi zbog kojih se državljani Republike Srbje odlučuju da podnesu zahtev za otpust iz državljanstva, motivisan je uslovljavanjem države čiji prijem u državljanstvo lice zahteva, otpustom iz drugog državljanstva koje lice poseduje. Kako i gde započeti postupak? Postupak može biti pokrenut samostalno ili preko advokata u Srbiji ili preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva van Srbije. Započinjanje postupka – postupak u Srbiji Postupak otpusta iz državljanstva se inicira podnošenjem zahteva za otpust iz državljanstva na standardizovanom formularu uz koji se prilaže sva propisana dokumentacija. Kome se podnosi zahtev za otpust iz državljanstva i koja dokumentacija se prilaže? Zahtev za otpust iz državljanstva Republike...

Continue reading

Strani državljani u prekršajnom postupku – prvi deo (karakteristike)

– KARAKTERISTIKE PREKRŠAJNOG POSTUPKA KOJI SE VODI PREMA STRANCIMA – Da li su strani državljani u istom položaju kao i državljani Republike Srbije? Sva osnovna načela prekršajnog postupka, načelo zakonitosti, utvrđivanja materijalne istine, hitnosti i upotrebe jezika, primenjuju se u prekršajnom postupku u kom su okrivljeni stranci, odnosno lica koja nemaju državljanstvo Republike Srbije. Privođenje osumnjičenog za izvršenje prekršaja pre pokretanja postupka Specifičnost prekršajnog postupka u kome se kao okrivljeni pojavljuju stranci jeste hitnost takvog postupka, zbog bojazni da će stranac napustiti Republiku Srbiju i time izbeći prekršajnu odgovornost. Odredbom člana 190. Zakona o prekršajima propisan je institut privođenja osumnjičenog za izvršenje prekršaja pre...

Continue reading

Strani državljani – Unošenje i iznošenje novca iz Republike Srbije (drugi deo)

STRANI DRŽAVLjANI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU – DRUGI DEO – UNOŠENjE I IZNOŠENjE NOVCA IZ REPUBLIKE SRBIJE - Zakonski okvir Jedan od najčešćih prekršaja u praksi koji čine strani državljani, odnosno nerezidenti, jeste prekršaj iz člana 63. st.1. tač. 14. Zakona o deviznom poslovanju. Ovom odredbom je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj nerezident-fizičko lice, ako ne postupa u skladu sa propisom Narodne banke Srbije U skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, donet je čitavi niz podzakonskih akata, od kojih je za strane državljane posebno značajna Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava...

Continue reading

Strani državljani i carinski prekršaji (treći deo)

STRANI DRŽAVLjANI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU - TREĆI DEO -STRANI DRŽAVLjANI I CARINSKI PREKRŠAJI- O značaju poznavanja carinskih propisa Republike Srbije, govori podatak da se carinski prekršaji odlikuju izuzetno visokim kaznama. Tako je za prekršaj iz čl.292. Carinskog zakona (u ovu kategoriju spada i neprijavljivanje robe koja se unosi u carinsko područje RS), propisana kazna u rasponu od jednostruke do četvorostruke vrednosti robe. Slobodan unos robe u Republiku Srbiju Carinski zakon predviđa da određene vrste robe ne podležu carinama i putnici ih besplatno mogu uneti u zemlju. To uključuje lični prtljag (predmete koji su Vam neophodni za konkretno putovanje); lekove za ličnu upotrebu; 200 cigareta...

Continue reading

Intelektualna svojina i internet: zaštita veb-sajta

Polazna pretpostavka većine kupaca i korisnika usluga je da, ako sam nešto platio, onda to i posedujem. Prava intelektualne svojine uspostavlja drugačiji način sticanja prava i obaveza. Uprkos tome što ste uslugu platili, bez odgovarajućeg ugovora u pisanoj formi, nećete postati imalac pojedinih prava. U tekstu koji sledi, pojasnićemo na primeru veb-sajta koja sve prava intelektualne svojine mogu nastati u procesu izrade i kako se možete zaštititi. Domen i pravo na žig Odlučili ste se da registrujete domen, međutim, kako se internet domen sastoji od reči, potencijalno može doći do povrede prava na žig. Nije redak slučaj da se registracija internet domena izvrši...

Continue reading