Otpust iz državljanstva – Šta vas očekuje u postupku?

Zašto tražiti otpust iz državljanstva? Najčešći razlozi zbog kojih se državljani Republike Srbje odlučuju da podnesu zahtev za otpust iz državljanstva, motivisan je uslovljavanjem države čiji prijem u državljanstvo lice zahteva, otpustom iz drugog državljanstva koje lice poseduje. Kako i gde započeti postupak? Postupak može biti pokrenut samostalno ili preko advokata u Srbiji ili preko […]

Strani državljani u prekršajnom postupku – prvi deo (karakteristike)

– KARAKTERISTIKE PREKRŠAJNOG POSTUPKA KOJI SE VODI PREMA STRANCIMA – Da li su strani državljani u istom položaju kao i državljani Republike Srbije? Sva osnovna načela prekršajnog postupka, načelo zakonitosti, utvrđivanja materijalne istine, hitnosti i upotrebe jezika, primenjuju se u prekršajnom postupku u kom su okrivljeni stranci, odnosno lica koja nemaju državljanstvo Republike Srbije. Privođenje […]

Strani državljani – Unošenje i iznošenje novca iz Republike Srbije (drugi deo)

STRANI DRŽAVLjANI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU – DRUGI DEO – UNOŠENjE I IZNOŠENjE NOVCA IZ REPUBLIKE SRBIJE – Zakonski okvir Jedan od najčešćih prekršaja u praksi koji čine strani državljani, odnosno nerezidenti, jeste prekršaj iz člana 63. st.1. tač. 14. Zakona o deviznom poslovanju. Ovom odredbom je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od […]

Strani državljani i carinski prekršaji (treći deo)

STRANI DRŽAVLjANI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU – TREĆI DEO -STRANI DRŽAVLjANI I CARINSKI PREKRŠAJI- O značaju poznavanja carinskih propisa Republike Srbije, govori podatak da se carinski prekršaji odlikuju izuzetno visokim kaznama. Tako je za prekršaj iz čl.292. Carinskog zakona (u ovu kategoriju spada i neprijavljivanje robe koja se unosi u carinsko područje RS), propisana kazna u […]