Страни држављани у прекршајном поступку – 1. део (карактеристике)