loading
Naše usluge
Pravne usluge

Specijalizovani advokati znaju znaju šta treba učiniti kako bi se osiguralo da se vaš željeni ishod realizuje u vašu korist.

Poslovno pravo

Najbolji načini za osnovanje privrednog društva.

Privredni sporovi

Informativni i praktični saveti za rešavanje Vaših privrednih sporova.

Porodično pravo

Isluge u oblasti porodičnog prava, visokog kvaliteta.

Građanski postupak

Efikasno i inovativno zastupanje u građanskim postupcima širom Srbije.

Radno pravo

Drastično je porastao broj sporova koji proizlaze iz radnih odnosa.

Krivično pravo

Pružamo odbranu klijentima protiv kojih je pokrenut kazneni postupak.

Usluge za Srbe u inostranstvu

Da li su Vam potrebne pravne usluge, ali živite u inostranstvu?