Skip to content Skip to footer
Naša usluga

Privredni sporovi

Advokatska kancelarija Šeperac Vam pruža informisane i praktične savete, kako bi na najefikasniji način rešili Vaše privredne sporove.

Posedujemo dugogodišnje iskustvo u pripremi i evaluaciji privrednih sporova. Od samog početka postupka, mi analiziramo prednosti i nedostatke Vašeg slučaja i nastojimo da prikupimo sve dokaze, koji su neophodni da bi se poboljšao položaj našeg klijenta u postupku. Tim advokata kancelarije Šeperac zna kako se na najefikasniji način upravlja postupkom, kako da učvrste pravne aspekte Vašeg spora i kako da na ubedljiv način prezentuju Vaše argumente pred sudom.

Ono što možemo sa sigurnošću da tvrdimo, jeste da se značajan procenat postupka okončava poravnanjem u nekoj od faza, a poravnanja koja su povoljna za naše klijente, uvek su izdejstvovana putem sveobuhvatnih pregovora. Povoljna pozicija naših klijenata potiče od naše sposobnosti da sa uspehom predstavljamo interese klijenata tokom sudskog postupka, ukoliko je rešenje spora sudskim putem neophodno, zajedno sa primenom advokatskih veština na najvišem mogućem nivou.

Uvek sa najvećom mogućom pažnjom nastojimo da razumemo poslovne i pravne ciljeve klijenta, te da osmislimo strategiju koja zadovoljava oba cilja. U tom cilju, pružamo klijentima praktičnu analizu njihovog pravnog položaja. Na taj način, uspeh kancelarija potiče od pružanja pravnih usluga na najvišem nivou, uz uzimanje u obzir smanjenja sudskih troškova klijenata, koji nikada ne smeju da ugroze kvalitet pružene usluge.

Potrebna vam je pravna podrška?

Pružamo najefikasnije rešenje vašeg pravnog problema.

Adresa

Office 1: Kralja Petra Prvog broj 4, 35000 Jagodina

Office 2: Tošin Bunar 1, 11000 Beograd

Lawyer Serbia © 2023. Developed by TeachR